บริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด

เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เป็นบริษัทในเครือ เบญจพรกรุ๊ป  ภายใต้การบริหารงานโดย
คุณเอนก แซ่ตั้ง  ประธานกรรมการบริหารเบญจพรกรุ๊ป โดยซื้อกิจการมาจาก บริษัท หาดใหญ่โปรคอน จำกัด  มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงแบบกลวง (Hollow Core Slab) และคอนกรีตผสมเสร็จ  (Reay Mix)

บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่2/2 หมูที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-291720-1

การดำเนินงานภายใต้นโยบาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ส่งมอบตรงเวลา  ลูกค้าพึงพอใจ  ใส่ใจในมาตรฐาน  มุ่งมั่นพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือ มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ภายใต้ขบวนการทำงาน และวิธีการที่มีการควบคุมและเป็นระบบ มีพันธกิจหลัก 4 อย่างคือ

1. พัฒนาคุณภาพสินค้า
2. การให้บริการแบบมืออาชีพ แตกต่างอย่างมั่นใจ
3. พัฒนาระบบงานทุกกระบวนการภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
4. พัฒนาคนภายใต้หลักคิด การสร้างประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มยอดขายและการลดต้นทุน

 
   หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | ผลิตภัณฑ์ | ผลงาน | ติดต่อเรา  
@2015 BJ-CONCRETE.COM All right reserved.
Developed by ME-FI dot com